Buku ABU BAKA ASH-SHIDDIQ

Buku ABU BAKA ASH-SHIDDIQ

Rp. 17.850 Rp. 21.000

Kategori : Sejarah
Penerbit : pustaka ibnu katsir

Hanya Tersisa: 10 lagi

Jumlah

Buku ABU BAKA ASH-SHIDDIQ

Tidak seorang pun yang mempunyai jasa kepada kami
melainkan telah kami balas jasanya, kecuali Abu Bakar.

Dia mempunyai jasa terhadap kami yang hanya dapat
dibalas oleh Allah pada Hari Kiamat kelak. Tidak ada

seorang pun yang hartanya bermanfaat bagiku seperti
manfaat harta Abu Bakar. Andaikata aku menjadikan
seseorang sebagai khalil (orang kesayangan), niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalil.

Namun ketahuilah,sesungguhnya sahabat kalian ini (aku)adalah khalil Allah".

(Muhammad Rasulullah

"Panggillah ayahmu, Abu Bakar juga saudara lelakimu, agar

aku tuliskan sebuah surat (wasiat). Karenaakuhawatirakan

ada orang yang berambisi dan orang yang mengatakan, Aku
lebih berhak. Sementara Allah dan kaum mukminin hanya menghendaki Abu Bakar (Muhammad Rasulullah )

Penerbit Pustaka Al Inabah
Harga 21.000

Pemesanan
Sms/wa 
081328000160
085729076466

Buku Lainnya