Buku putih Ahlus Sunnah Wal jaamaah

Buku putih Ahlus Sunnah Wal jaamaah

Rp. 52.000 Rp. 65.000

Kategori : Manhaj
Penerbit : pustaka imam bonjol

Hanya Tersisa: 10 lagi

Jumlah


Buku putih Ahlus Sunnah Wal jaamaah 

Imam al-Barbahari berkata, ”Sunnah adalah Islam dan Islam adalah sunnah dan satu tidak tegak kecuali dengan yang lainnya." Berarti menghujat sunnah sama dengan bagaimana kelompok anti sunnah dan ahli sunnah, melancarkan kampanye hitam yang sangat jauh dari etika dan amanah ilmiah. 

Abu Rayyah berkata, "Telah terbukti bahwa Nabi Muhammad 485 telah didustakan pada masa hidupnya dan setelah wafatnya. Demikian itu tidak hanya dilakukan oleh ahli bid'ah, ahli a'hwa dan musuh agama saja, namun temyata hal itu juga dilakukan oleh orang-orang shalih." 

Abu 'Ala' al-Maududi berkata, “Kisah Dajjal al-Masih dan semisalnya merupakan dongeng yang tidak memiliki kaitan sama sekali dengan syariat, sehingga kita tidak perlu membahas hal-hal semacam itu, sebab Islam tidak punya kepentingan terhadap berbagai macam cerita dan dongeng Yang masyhur berkembang di tengah masyarakat." 

Muhammad al-Ghazali berkata, "Saya hendak menyampaikan hakikat kebenaran Islam, barangkali masih ada segelintir orang yang belum mengerti persoalan yang sebenarnya, 'Apakah menolak hadits ahad akan berimbas pada rusaknya bangunan Islam"? Jelas tidak." 

Muhammad Abduh berkata, "Umat tidak mungkin bangkit selagi kitabkitab hadits, masih berada di tengah mereka, mereka tidak mungkin bangkit dan maju ‘kecuali dengan ruh yang membangkitkan generasi pertama 

yaitu al-Qur'an, sedangkan selain al-Qur'an hanya menjadi penghambat' 

antara amal dengan ilmu." 

Goldziher berkata, "Tidak bisa diterima bila ada anggapan bahwa pemalsuan hadits Nabi hanya terjadi pada generasi terakhir dari umat ini. bahkan terdapat beberapa hadits bermasalah produk generasi awal dari kalangan shahabat dan tabi'in.”

Penerbit pustaka imam Bonjol
Harga 65.000
Berat 500

Pemesanan
081328000160
085729076466

#bukuputihahlussunnah
#zainalabidinsyamsudin
#pustakaimambonjol
#bukuislam

Buku Lainnya